Familia / membrii familiei în engleză

În această lecţie veţi învăţa cuvinte şi expresii de bază folosite în momentul în care doriţi să vă prezentaţi membrii familiei în limba Engleză.

În tabelul următor găsiţi traducerea şi pronunţia în limba Engleză a celor mai comune grade de rudenie. Atenţie! Traducerea din Română în Engleză poate conţine mai multe variante corecte, acestea sunt despărţite de o linie oblică.

Membrii familiei Vocabular – Family members Vocabulary
în Română în Engleză Pronunţia / Se citeşte:
părinţi parents perănţ
tată father fadăr
mamă mother madăr
frate brother bradăr
frate vitreg step brother / half brother step bradăr / half bradăr
soră sister sistăr
soră vitregă stepsister / half-sister stepsistăr / half-sistăr
bunicul grandfather / grandpa grendfadăr / grenpa
bunica grandmother / grandma grendmadăr / grenma
bunicuţă granny greni
străbunic great-grandfather greit-grendfadăr
străbunică great-grandmother greit-grendmadăr
unchi uncle ancăl
mătuşă aunt ant
văr cousin / coz cazăn / căz
verişoară cousin cazăn
soţul husband hazbănd
soţia wife uaif
copii children cildrăn
gemenii twins tuinz
fiul son san
băiatul boy boi
fiica daughter doutăr
fata girl gărl
nepotul grandson / nephew grendsan / nefiu
nepoata granddaughter / niece grend-doutăr / nis
naşul godfather gadfadăr
naşa godmother gadmadăr
socru father-in-law fadăr-in-lo
soacră mother-in-law madăr-in-lo
cumnat brother-in-law bradăr-in-lo
cumnată sister-in-law sistăr-in-lo

Cuvântul „rude” nu se află în tabelul de mai sus dar este un cuvânt important ce poate fi folosit în numeroase circumstanţe: rude – relatives (se pronunţă: relativs).

Cuvintele „Domnul (Dl.)” şi „Doamna (D-na.)” sunt extrem de folosite atunci când doriţi să fiţi politicoşi, spre exemplu: Domnul (Dl.) Marius a sosit alături de Doamna (D-na.) Georgiana – Mister (Mr.) Marius arrived with Misses (Mrs.) Georgiana ; sau o interjecţie des întâlnită la televizor: Doamnelor şi Domnilor! Bine aţi venit – Ladies and Gentlemen! Welcome.

În continuare vom învăţa câteva fraze, propoziţii şi întrebări de bază în limba Engleză, toate în strânsă legătură cu subiectul principal al acestei lecţii:

Acesta este tatăl meu | Aceasta este mama mea – This is my father | This is my mother (pronunţia : dis iz mai fadăr / dis iz mai madăr)
Observaţie! this is my… se foloseşte la fel indiferent de genul substantivului.
Fratele meu este un profesor de matematică – My brother is a math teacher (pronunţia : mai bradăr iz ă mat ticiăr)
Am doi fraţi şi două surori – I have two brothers and two sisters (pronunţia : ai heav tu bradărz end tu sistărz)
Soţia mea este avocat – My wife is a lawyer (pronunţia : mai uaif iz ă loiăr)
Sunteţi casătorit(ă)? – Are you married? (pronunţia : ar iu merid?)
Sunt divorţat(ă) – I am divorced (pronunţia : ai em divorst)
Fiul meu locuieşte în Spania – My son lives in Spain (pronunţia : mai san livs in spein)