Exercitii de Germana – Partea 2

Pentru o rezolvare cât mai corectă a exerciţiilor care urmează, vă rugăm să citiţi şi să învăţaţi Lecţia 2: Numerele în Germană deoarece acest articol este în strânsă legătură cu următoarele exerciţii:

2.1 Completaţi spaţiile punctate cu răspunsul corect în limba Germană:

2.1.a Exemplu: douăzeci şi cinci – fünfundzwanzig
1. patruzeci şi unu – ……….
2. optzeci şi şapte – ……….
3. treisprezece – ……….
4. douăzeci şi doi – ……….
5. şaptezeci şi nouă – ……….

2.1.b Exemplu: şapte sute douăzeci şi trei – siebenhundertdreiundzwanzig
1. patru sute treizeci şi unu – ……….
2. opt sute unsprezece – ……….
3. şase sute cincizeci şi cinci – ……….
4. patru sute douăzeci şi doi – ……….
5. cinci sute treizeci şi şapte – ……….

2.1.c Exemplu: o mie nouă sute optzeci şi opt – eintausendneunhundertachtundachtzig
1. o mie două sute şaptezeci şi şapte – ……….
2. o mie şapte sute şaisprezece – ……….
3. o mie patru sute şaizeci şi trei – ……….
4. o mie nouă sute doisprezece – ……….
5. o mie cinci sute douăzeci şi opt – ……….

2.2 Alegeţi răspunsul corect:

a. sechzehn geteilt durch ….. ist gleich vier

1. acht

2. vier

3. zwei

b. fünfundzwanzig geteilt durch fünf ist gleich …..

1. vier

2. elf

3. fünf

c. acht geteilt durch ….. ist gleich vier

1. sieben

2. drei

3. zwei

2.3 Alegeţi răspunsul corect:

a. zwei mal drei ist gleich …..

1. acht

2. sechs

3. zwei

b. neun mal ….. ist gleich einundachtzig

1. zehn

2. neun

3. neunzehn

c. zehn mal sieben ist gleich …..

1. sieben

2. siebzehn

3. siebzig

Metodă de lucru:
Scrieţi răspunsurile pe o hârtie. Verificaţi dacă răspunsurile pe care le-aţi oferit sunt corecte apăsând pe următorul link Răspunsuri Corecte – Exerciţii şi Teste de limba Germană